THỂ LỆ CUỘC THI “GỬI NGÀY KHAI TRƯỜNG“

“Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc,…