Chương trình văn nghệ 20/10 “Phụ nữ là để yêu thương”

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như kỷ niệm 23…